เวลาสำหรับความเห็นอกเห็นใจและการเยียวยา: พันธกิจที่มีพระคริสต์เป็นศูนย์กลาง

เวลาสำหรับความเห็นอกเห็นใจและการเยียวยา: พันธกิจที่มีพระคริสต์เป็นศูนย์กลาง

ในช่วงเวลาแห่งความเจ็บปวดและความไม่สงบทั่วสหรัฐอเมริกา หัวใจของเรายังคงแสดงความรู้สึกเห็นอกเห็นใจต่อทุกคนที่ต้องทนทุกข์ทรมาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อครอบครัวของ Ahmaud Arbery, Breonna Taylor และ George Floyd ซึ่งเสียชีวิตอย่างน่าเศร้า ในฐานะ Seventh-day Adventists เรายืนหยัดร่วมกันทั่วโลกในการประณามการเหยียดเชื้อชาติ ความคลั่งไคล้ ความเกลียดชัง อคติ และความรุนแรงในทุกรูปแบบ เรารู้ว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าแห่งความยุติธรรม ผู้ทรงเห็นและรอบรู้ทุกสิ่ง 

และเราหวังให้พระองค์ทำพระวจนะให้สำเร็จเมื่อพระองค์ตรัสว่า 

“การแก้แค้นเป็นของเรา เราจะตอบแทน” (โรม 12:19) ในนามของครอบครัว Seventh-day Adventist ทั่วโลก ฉันได้ส่งจดหมายแสดงความเสียใจไปยังครอบครัวของ Ahmaud Arbery, Breonna Taylor และ George Floyd เพื่อแสดงความเสียใจต่อการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักของพวกเขาอย่างน่าเศร้าและระบุอย่างชัดเจนว่าเป็นวันที่ Seventh-day Adventist Adventists เรายืนหยัดอย่างหนักแน่นในหลักการในพระคัมภีร์ไบเบิลที่ต่อต้านความเกลียดชัง ความโกรธ การเหยียดเชื้อชาติ ความคลั่งไคล้ การคาดเดาชั่วร้าย อคติ และอื่นๆ และเสนอการสนับสนุน ความหวัง และกำลังใจแก่ครอบครัวผ่านทางคริสตจักรของพระเจ้า นอกจากนี้ เรายังส่งสิ่งเล็กๆ ที่จับต้องได้ซึ่งบ่งบอกถึงความเห็นอกเห็นใจและกำลังใจที่ปฏิบัติได้จริงให้แต่ละครอบครัว ในรูปแบบของการจัดผลไม้ที่กินได้ ซึ่งอำนวยความสะดวกผ่านการเชื่อมโยงของมหาวิทยาลัยโอ๊ควูดกับการเตรียมอาหาร 

ผมขอสนับสนุนคุณเช่นกัน ในฐานะเซเวนต์เดย์ แอดเวนตีส ให้เข้าถึงคนเหล่านี้และคนอื่นๆ ในชุมชนท้องถิ่นของคุณ นำสันติสุข การปลอบโยน ความหวัง และความกล้าหาญที่พระคริสต์เท่านั้นสามารถจัดเตรียมได้เมื่อเราทำตามพระองค์ในทางที่ปฏิบัติได้ ตัวอย่างในการปฏิบัติศาสนกิจที่ระบุไว้ใน ลูกา 4:18 ในฐานะคริสเตียน เราพยายามที่จะปฏิบัติโดยการสถิตอยู่ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ซึ่งเป็นผลของพระวิญญาณ—“ความรัก ความยินดี สันติสุข ความอดกลั้น ความเมตตา ความดี ความสัตย์ซื่อ ความสุภาพอ่อนน้อม การควบคุมตนเอง” (กาลาเทีย 5:22,23 ). ในขณะที่โลกเต็มไปด้วยความชั่วร้ายและความเศร้าโศก ขอให้เราได้รับกำลังใจจากพระวจนะของพระเจ้าในการช่วยให้เราพบทางที่ดีขึ้น พระเยซูคริสต์ทรง

เป็นศูนย์กลาง เนื่องจากพระองค์ทรงเป็นผู้เดียวที่สามารถเปลี่ยนใจ

คนได้อย่างแท้จริงในโลกที่เต็มไปด้วยบาปนี้  พระเจ้าทรงเรียกเราให้ฉายแสงในโลกที่มืดมนและเต็มไปด้วยบาป ชี้ให้ทุกคนไปที่พระเยซูคริสต์ พระผู้ช่วยให้รอดของเรา และปฏิบัติศาสนกิจอย่างเป็นรูปธรรมแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทั้งทางร่างกาย สังคม อารมณ์ จิตใจ และที่สำคัญที่สุดคือจิตวิญญาณ . “ดวงวิญญาณที่มีค่าจำนวนมากกำลังคลำหาความมืด แต่ยังคงโหยหา ร่ำไห้ และสวดอ้อนวอนขอแสงสว่าง” [1]

ให้เราทูลขอให้พระเจ้าทรงนำทางเราเมื่อเรายื่นมือออกไปด้วยหัวใจและมือที่เยียวยา ปฏิบัติต่อผู้ที่ต้องการความหวังและการเยียวยาในขณะนี้ 

และเมื่อเรามองไปยังอนาคต อย่าลืมว่าวันหนึ่งในไม่ช้า พระเยซูคริสต์จะเสด็จมาอีกครั้งและพาทุกคนที่รักพระองค์ไปยังที่ที่ดีกว่ามาก ที่ซึ่ง “พระเจ้าจะทรงเช็ดน้ำตาทุกหยดจากตาของพวกเขา จะไม่มีความตาย ความโศกเศร้า หรือการร้องไห้อีกต่อไป จะไม่มีความเจ็บปวดอีกต่อไป เพราะสิ่งเดิม ๆ ได้ผ่านพ้นไปแล้ว” (วิวรณ์ 21:4)

Credit : https://heylink.me/slotsod777 https://heylink.me/slotsod https://heylink.me/Ufabet-band https://heylink.me/hob168 https://heylink.me/baccarat666 https://heylink.me/Ufabet666win https://heylink.me/pokdeng-666 https://heylink.me/hilo-666 https://heylink.me/dummy-666 https://heylink.me/namtao-666 https://heylink.me/gaogae-666 https://heylink.me/666slotclub